Odesláním kontaktního a objednávkového formuláře dávám společnosti  JumpFitBrno dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů, konkrétně jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla, která může být použita za účelem mé identifikace, a k zasílání obchodních nabídek. Také souhlasím s pořizováním fotografických a videozáznamů pro reklamní účely.

Každý registrovaný stvrzuje, že cvičení kangoo jumping provádím dobrovolně a na vlastní nebezpečí a cvičitel neodpovídá za případná vzniklá zranění.

Prohlašuji, že jestliže mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.